Radi jete? Radi spíte? A prečo do Košíc nechodíte?